SZLAK WODY, PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA

Odbywający się pod takim hasłem w niedzielę 14.09.2014r. na Okolu festyn zainteresował wielu mieszkańców miasta. Były nie tylko koncerty, narracje historyczne, ale także wystawy zdjęć.  Chętni mogli się przepłynąć łódką po Kanale Bydgoskim. Na imprezie nie zabrakło stoiska naszej szkoły. Odwiedzającym nas osobom proponowaliśmy m.in. udział w zajęciach plastycznych, zgadywance bydgoskiej, a dzieciom – malowanie twarzy. Przypominaliśmy, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

WYCIECZKA DO WZL

We wrześniu 2014r. młodzież odbywająca praktyki zawodowe w Hotelu Ikar miała okazję odwiedzić Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. Podczas krótkiej wycieczki obejrzeliśmy nowoczesne i znane już od dłuższego czasu samoloty. Zajrzeliśmy do wnętrza kabiny pilota, a także dowiedzieliśmy się, w co wyposażony jest jego fotel. Zdążyliśmy też zrobić pamiątkowe zdjęcia.

WITAJ SZKOŁO!

W poniedziałek 1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015. Zgromadzonych w budynku ZSZ nr 5 powitała dyr. Emilia Witczak, która życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce i chęci do zdobywania nowych wiadomości. Aby pracowało się nam bardziej komfortowo, podczas wakacji w szkole przeprowadzono ważne prace remontowe. Odnowiona została m.in. sala gimnastyczna wykorzystywana podczas zajęć edukacyjnych i różnych uroczystości.

SALA GIMNASTYCZNA PO REMONCIE

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH PROSZENI SĄ O ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO W RAMACH WYPRAWKI SZKOLNEJ.

WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ BĄDŹ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

SPIS KSIĄŻEK W ZAKŁADCE- WYKAZ PODRĘCZNIKÓW.

WYPRAWKA SZKOLNA!

WSZYSTKICH UCZNIÓW PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYPRAWKĘ SZKOLNĄ ( KSIĄŻKI). BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY (52 322 33 53).

WNIOSEK DO POBRANIA

SPIS PODRĘCZNIKÓW- ZMIANA

UCZNIOWIE PROSZENI SĄ O ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPISEM PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW I ZAPOZNANIE Z INFORMACJAMI NA STRONIE MEN :

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY: 52 322 33 53

UWAGA - 08 WRZEŚNIA EGZAMIN!

Przypominamy, że część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 08 września 2014r.(poniedziałek) o godz. 10.00. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 09.00 z dokumentem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zachęcamy uczniów klas 1, 2, 3 do przynależności  do S. U. współdziałania  i organizacji na terenie szkoły.Wszelkie postanowienia, postulaty, założenia i priorytety oraz cele działania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/ 2015, zostaną przedstawione społeczności szkolnej po ustaleniach i zaakceptowaniu ich przez Dyrekcję szkoły i Radę Rodziców. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej  szkoły oraz tablicy informacyjnej S. U.

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

„Dopiero tutaj nasze dzieci czują się tak, jak czuje się prawdziwy człowiek, taki jak inni, znający swoją wartość”.

 

„Mamo, ja tutaj nareszcie nie czuję się chory!”

(z wywiadu z rodzicami)

 

                                                            CAŁY RAPORT   >>>>

 

 

WAŻNA INFORMACJA!!! DARMOWE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW SZKOŁY

Od 1 lutego 2012r. obowiązuje nowa podstawa prawna

Uchwała nr XVII/314/11 rady miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r.

 dotycząca opłat za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy

Dzieci i młodzież będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 21 roku życia,
a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia są uprawnione do ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 100 %. Dokumentem uprawniającym do ulgowych przejazdów jest ważna legitymacja szkolna (wzór MENIS - II/182/2 i MEN-I/51/2)Osoby powyżej 21 roku życia tylko na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MENIS - II/182/2 i MEN-I/51/2). Dokument nie jest wymagany w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności osoby uprawnionej.

Do góry Projekt JXstudio.pl